Onze reisblog naar Australië voor geïnformeerd reizen.

Aanvraag visum Australie (ETA) met strafblad

Kan men een ETA-visum voor Australie aanvragen als men een strafblad heeft?

 

visum australie met strafblad

Om een geldig visum voor Australie te bemachtigen, moet behalve aan de standaardvoorwaarden nog aan andere voorwaarden worden voldaan. Heeft men bijvoorbeeld een strafblad, dan is men bij het invullen van het aanvraagformulier voor het ETA-visum Australie verplicht melding te maken van de strafbare feiten. Op het aanvraagformulier staan vragen over een eventueel strafblad, en wanneer daar inderdaad sprake van is, is men verplicht de aard van de strafbare feiten te vermelden. Na het indienen van de aanvraag van een toeristisch of een zakelijk ETA-visum voor Australie, wordt geen toestemming verleend door de Australische overheid. De beslissing of iemand al of niet voor het visum in aanmerking komt valt onder de bevoegdheden van de overheidsambtenaren van de immigratiedienst. Alleen zij kunnen beslissen of iemand Australië binnenkomt. Na indiening van de elektronische aanvraag van het ETA-visum Australie kan ter staving daarvan gevraagd worden om aanvullende documenten, zoals een afschrift van de rechtbank of van de politie, als bewijs dat de boete betaald is.  Zelfs als het visum voor Australie verleend wordt, dan is dat nog geen absolute garantie dat de reiziger toegang krijgt tot Australisch grondgebied. De passagier kan nog door ambtenaren van de immigratiedienst voor verdere controle aan de grens aangehouden en aan een persoonlijk onderhoud onderworpen worden, voordat er een definitieve beslissing wordt genomen. Samenvattend: wanneer men een visum Australie aanvraagt terwijl men een strafblad heeft, wordt de aanvraag individueel beoordeeld op basis van de persoonlijke geschiedenis van de betrokken persoon, waarna het aan de autoriteiten is te beslissen of hij wel of geen visum kan krijgen. Let er als reiziger op dat u bij het invullen van het aanvraagformulier geen valse verklaringen aflegt en weet dat u, wanneer u strafbare feiten heeft begaan, wettelijk verplicht bent deze correct aan te geven.

De autoriteiten kunnen een strafrechtelijke klacht indienen wanneer opzettelijk verzuimd wordt deze informatie te verstrekken.

Als de aanvraag van het visum voor Australie bij elektronische indiening al geweigerd wordt, is het niet mogelijk een nieuwe aanvraag in te dienen, en in dat geval zal men zich moeten wenden tot het kantoor van de ambassade of van het dichtstbijzijnde Australische consulaat. Voor meer inlichtingen kunt u via e-mail contact met ons opnemen.

Het Australisch grondgebied betreden is geen recht maar een voorrecht.

Steven Visa-Australie.nl

 

Wij gebruiken cookies om onze website en uw ervaring te verbeteren bij het gebruik ervan. Raadpleeg ons Cookiebeleid voor meer informatie over de cookies die we gebruiken en hoe u deze kunt verwijderen.